Контактирајте не

Ние сме отворени за секое прашање или забелешка што го имате на понудата и содржината на веб-продавницата Daikin Stand By Me. Оставете ги вашите лични информации и ние ќе ве контактираме.

Daikin Central Europe ќе ги обработува личните податоци што ги дадовте во горенаведената форма до степен до колку е потребно и со единствена цел да ве контактираме, во согласност со Европската регулатива за заштита на личните податоци (GDPR). За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за заштита на податоците.