Често поставувани прашања

Stand By Me е портал за крајниот корисник кој ви овозможува да ги најдете сите потребни информации за купениот уред и да управувате со сите дејствија поврзани со гаранција и сервис на едно место. Исто така, ви дава информации за тоа кој е вашиот сегашен сервисен партнер, така што ако имате какви било прашања или проблеми со уредот, можете лесно да побарате поддршка. Сè што треба да направите е да ја регистрирате единицата на порталот Stand By Me.

За да ви обезбедиме брза и квалитетна поддршка, потребни ни се некои информации за вашиот уред, како и вашите податоци за контакт. Ова овозможува побрзо време на одговор во случај инсталатерот да мора да излезе на терен или да нарачаме резервни делови за вашиот уред.

Сервисниот партнер на Daikin е инсталатер кој одлично ги познава производите на Daikin, нивните функции и има големо искуство во инсталирање и сервисирање на нашата опрема. Кога ја регистрирате опремата, инсталатерот автоматски станува ваш сервисен партнер кој е одговорен за идните одржувања и поправки. Ова ви овозможува секогаш да знаете со кого да контактирате ако нешто се случи со уредот.

Партнерот кој го инсталира вашиот уред може да ја следи работата од самиот почеток. Тој веќе ја знае инсталацијата, вистинската состојба, неуспехот и историјата на одржување на вашиот уред, така што може да обезбеди персонализиран совет и подобра координација бидејќи се познавате од самиот почеток. Освен тоа, бидејќи тој ќе ве поддржува и ќе се грижи за вашиот уред, во негов интерес е да обезбеди висококвалитетна и професионална работа во секој случај.

Кога вашиот уред е регистриран во системот Stand By Me и е даден датумот на инсталација, системот автоматски ги закажува идните датуми за одржување, кои можете да ги проверите откако ќе се најавите на вашата сметка. Вие и вашиот сервисен партнер ќе добивате потсетници автоматски преку е-пошта од системот прво 1 недела пред, а потоа 3 дена пред дадените рокови. Вашиот сервисен партнер ќе ве контактира лично пред секој краен рок за да го закаже датумот и времето што ви одговараат на двајцата.

Можете да ги проверите сите претходни одржување и поправки ако се најавите на вашата сметка на Stand By Me.