Клима уреди

Бесплатна продолжена гаранција за резервни делови

Здрав воздух

Редовното чистење и одржување на вашиот клима уред ќе осигури дека воздухот што го дишете е секогаш чист и безбеден. Со долготрајна употреба, филтрите за воздух постепено акумулираат прашина и други мали честички, кои последователно ги спречуваат ефективно да го чистат воздухот. Затоа, потребно е редовно да се чистат професионално.

Зголемена ефикасност и заштеда

Оптимална удобност и дистрибуција на воздух, во комбинација со висока енергетската ефикасност ќе го постигне вашиот клима уред само доколку редовно се сервисира и чисти. Не заборавајте на тоа! Годишен професионален сервис ќе го продолжи животниот век на вашиот клима уред и ќе овозможи негово оптимално работење.

Оригинални резервни делови, алатки и опрема

Во секое време, можете да бидете сигурни дека партнерската мрежа на Daikin сервисери користи само оригинални резервни делови. На овој начин, ризикот од неуспех е минимизиран. Во случај уредот да треба да се отвори и поправи, Daikin ги обезбедува сите потребни оригинални алатки и процедури во согласност со упатствата на фабриката за безбедно поправање и пабота без проблеми.

Ваши придобивки

  • Дополнителна гаранција за резервните делови на вашиот уред
  • Вашата контакт точка со Daikin и вашиот сервис партнер
  • Преглед на целата историја на вашата единица
  • Стручна поддршка од нашата експертна партнерска мрежа