Регистрирајте се како клиент на Daikin

Финализирајте ја вашата регистрација.

Зошто да се регистрирате?

  • Добијте дополнителна гаранција БЕСПЛАТНО
Веќе сте регистрирани?

Вашиот инсталиран производ

Изберете ги опциите подолу за да ги регистрирате вашите производи на Daikin

Прелистајте ги нашите производи

Ние ќе ви помогнеме да го пронајдете вашиот производ

Или

Код за пуштање во работа

Даден од вашиот Daikin инсталатор.

Изберете група на производи